Η Barphone SA, Avaya Diamond Partner & Service Expert, ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία την αναβάθμιση όλων των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Ομίλου Σαράντη, που κατέχει ηγετική διεθνή παρουσία στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων. Η υλοποίηση αφορά μια σύγχρονη λύση IP Τηλεφωνίας, Contact Center και Unified Communications, η οποία διασύνδεσε όλα τα σημεία του Ομίλου στην Ελλάδα, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων επικοινωνίας. Δεδομένου ότι οι τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις του Ομίλου Σαράντη είναι μεγάλες, εγκαταστάθηκε μια λύση υψηλής διαθεσιμότητας – καθώς το κύριο μέλημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ομίλου είναι το business continuity αλλά και το disaster recovery –  με πλήρη κάλυψη των σημερινών αναγκών του, αλλά και της μελλοντικής επεκτασιμότητάς του.