Η Barphone, Avaya Diamond Partner & Service Expert, ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της PeopleCert, οργανισμού με ηγετική θέση παγκοσμίως στη διεξαγωγή εξετάσεων και πιστοποίησης. Η υλοποίηση αφορά σύγχρονη λύση IP/SIP τηλεφωνίας, Contact Center & Unified Communications, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου PeopleCert, αναπτύχθηκε η λύση Avaya Aura Contact Center (AACC), μια ολοκληρωμένη οmnichannel πλατφόρμα, που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας (voice, chat, email) με τους πελάτες της επιχείρησης. Στο πεδίο των Unified Communications, η πλατφόρμα ΑΑCC (στην τελευταία της έκδοση) παρέχει δυνατότητες – όπως mobility (mobile apps) και video, καθώς και τεχνολογίες SIP – επιτρέποντας στον Όμιλο να εκμεταλλευτεί νέες ευέλικτες SIP Trunking λύσεις για την επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες του.