Η Barphone, που πρωταγωνιστεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών λύσεων ως Avaya Diamond Partner & Service Expert, ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, που κατέχει ηγετική θέση στις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Η υλοποίηση αφορά σε σύγχρονη λύση Avaya IP Τηλεφωνίας & Unified Communications με τη διασύνδεση όλων των σημείων του Ομίλου στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων επικοινωνίας.