Νέο έργο CC & UC στην PeopleCert

Η Barphone, Avaya Diamond Partner & Service Expert, ανέλαβε και υλοποίησε…